Esilehele
Eesti KeelesПо-русскиEnglishEn español
Survey
SURVEY - To look at or examine something carefully, usually done by an expert. (Dictionary)

Survey või teisisõnu ekspertiis, inspekteerimine, järelevalve, kauba ühest kohast teise transportimise protsessi ja kauba kvaliteedi ning koguse muutuste jälgimine – see on hädavajalik kauba üleminekul “käest kätte” ja tänapäeval ainus võimalus kauba omanikel, müüjatel ja ostjatel, vedajatel ja kindlustajatel, ekspediitoritel ja teistel kaubavahetusprotsessis osalejatel hoida kaubal silm peal kogu teekonna vältel, olgu see siis tootmistsehhis, laos, laadimissillal, laeva pardal või sadamakail.

Kaasaegne tehnika ja uusimad tehnoloogiasaavutused võimaldavad “vahetut kohalolu” maakera mistahes punktis, väljumata sealjuures kontorist. 


Lepingut sõlmides loodavad mõlemad pooled teise koostööpartneri aususele, transpordivahendite töökindlusele, headele ilmastikutingimustele ja lihtsalt vedamisele. Ent nagu ütles John Nichols (väljendi “Murphy’s law” autor) - meie töö seisneb Murphy seaduste pidevas ületamises. Lepingus ei ole võimalik ette näha kõiki juhuse tahtel tekkivaid nüansse ja üllatusi. Just sel põhjusel on lepingusse võetud sätted sõltumatu inspektori kaasamisest punktides, kus vastutus kauba eest läheb saatjalt üle vedajale ja saajale, kusjuures raportid saavad kõik pooled ja vaidluste tekkimise korral on need raportid tõendusmaterjaliks. Enamikes kaasaegsetes standardlepingutes on sellised tingimused kohustuslikud.
 
Sürveiorteenused maksavad suhteliselt vähe võrreldes kauba maksumusega ja võimaliku kahjuga avarii tagajärjel, kauba rikkumise või kaotsimineku korral. Kuid sõltumatu inspektori juriidiliselt õigesti koostatud aktita ei ole võimalik tõestada isegi kõige ilmsemaid väärtoiminguid. Inspektori hinnangu objektiivsuse tagab materiaalse huvitatuse puudumine kõikide poolte suhtes, samas kui võimalikud faktimoonutused surve avaldamise tagajärjel või (me elame ju reaalses maailmas, kus võib kõike ette tulla) äraostmine võivad tuua korvamatut kahju inspektsioonifirma mainele, nii et päev, mil selline väärtegu juhtub, võib jääda firma viimaseks päevaks.
Ainus, millega inspektor võib teenuse tellijale vastu tulla, on professionaalse nõu andmine aastatepikkuse töökogemuse põhjal, mis võimaldab ohtu ära hoida või minimiseerida.
Kõik ülejäänu on ainult faktid.


Terminology for survey services:
 • Survey
 • Cargo inspection
 • Pre-loading inspection
 • Containers inspection
 • Sealing
 • Tally
 • Quality control
 • Tests
 • Commodity examination
 • Technical examination
 • Sampling
 • Laboratory analysis
 • Average commissioner
 • Assessment of damages​
 • Survey repor
 
2010-2022 © OÜ Survest. Survey teenused Baltik riikides.
Tel. +372 60 31 208, Mob.: +372 50 37 424, E-post: info@survest.eu